Introduktionslæger

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Formål

Ideer til udarbejdelse af personlige uddannelsesplaner for introduktionslæger

Introduktionsstilling i neurokirurgi

 • Afdelingen er klassificeret som uddannelsessted i neurokirurgi. Der ansættes årligt fire læger i introduktionsstilling. Det formelle krav til ansættelse er, at ansøgeren har opnået ”Tilladelse til Selvstædigt Virke” fra Sundhedsstyrelsen. Ansættelsen, der er enårig dækker seks måneder på afd. VR og seks måneder på Neurokirurgisk afdeling NK, RH.
 • Under ansættelsen tildeles man en vejleder, som i perioden arrangerer min. tre samtaler; den første inden for 14 dage efter ansættelsen. Der vil også blive arrangeret en eller flere samtaler med den uddannelsesansvarlige overlæge, som den uddannelsessøgende selvfølgelig også er velkommen til selv at opsøge.
 • Kompetencer forventes opnået ved deltagelse i det daglige arbejde, superviseret eller selvstændigt efter individuelt færdighedsniveau. Afdelingen har vagtforpligtelse og den uddannelsessøgende indgår i forvagtslaget.

Uddannelsesprogrammer & bøger for introduktionsuddannelsen i Neurokirurgi

Generelt

 • Bemærk at de kompetencer, som er angivet i uddannelsesprogrammet for introduktionsstilling i neurokirurgi er absolutte minimumskrav, hvilket gør at disse skal være opfyldt. Nedenfor findes ideer og eksempler på aktiviteter, der kan indgå i den individuelle uddannelsesplan og som samtidig kan styrke de forskellige lægeroller.
 • Husk at holde jer til og gå med

Operationer

Afhængigt af tidligere erfaring på C eller B-niveau.

 • Cerv. ant. adgang 5 stk.
 • Cerv. post. adgang 2 stk.
 • Lumb. prol. 5 stk. evt. fulgt af superviseret x stk.
 • Lumb. lam. 5 stk.
 • Lumb. dese. 5 stk.

Ambulatorium

Aftalt 2 dage/måned superviseret

Teamfunktion

Tilknytning til et team. 5 stk. teamstuegang.

Undervisning ved vejleder eller anden

Cerv. og lumb. skanninger.

Undervisning ved den uddannelsessøgende

 • Fremlæggelse af teoretisk emne ved torsdagsundervisning.
 • En klinisk casepræsentation.

Deltage i et rygseminar