Operationsdokumentation

Fra Rygsygdom.dk
Version fra 12. jun 2012, 15:24 af Admin (diskussion | bidrag) Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '==Resume== Kirurgiske indgreb er hyppigt forekommende og komplekse hvorfor der kræves fuldstændig og fyldestgørende dokumentation for alle aktiviteter. Vejledningen beskrive…')
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

Resume

Kirurgiske indgreb er hyppigt forekommende og komplekse hvorfor der kræves fuldstændig og fyldestgørende dokumentation for alle aktiviteter. Vejledningen beskriver opgaver og ansvar i forbindelse med operationsdokumentation i afdeling VR.

Formål

Formålet er at sikre et ensartet vurderingsgrundlag forud for operation, forebygge forvekslingskirurgi samt sikre et koordineret postoperativt patientforløb.

Definitioner

 • Time-out er en pause der holdes lige før man indleder kirurgisk indgreb hvor operationsteamet deltager i besvarelse af hvorvidt det er den korrekte patient, det korrekte indgreb, det korrekte sted.
 • Entydig mærkning: Korrekte oplysninger om patienten og relevant udstyr er til stede. Det korrekte og tilstrækkelige dokumentationsgrundlag for indgrebet er til stede, korrekt mærket og korrekt hængt op

Fremgangsmåde, opgaver og ansvar:

Forud for operation: Vurdering af patienten

I oplægget til operation skal lægen tydeligt beskrive følgende i journalen (OPUS):

 • Præoperativ diagnose
 • Indikation
 • Informeret samtykke til operation, blod, morfin

Kort før operation: Forebyggelse af forvekslingsindgreb

Lige op til operationen skal følgende fremgå af journalen (ORBIT- patientsikkerhed) og dokumentationen er delt i tre led svarende til følgende:

 • De 4 første trin: samtykke, markering, patient-ID, entydig mærkning. Operatøren sætter selv flueben kort efter at have sagt godnat til patienten.
 • Det 5. trin: Time out: Plejepersonalet dokumenterer tidstro for operatøren.
 • Signering: det er operatørens opgave at signere dokumenterne i ORBIT, hvilket gøres i forbindelse med den postoperative dokumentation.

Kort efter operation: Operationsbeskrivelse

Straks efter operationen skal operatøren diktere følgende til Mirsk så det fremgår af journalen (OPUS):

 • Operationsdiagnose/indgrebets betegnelse
 • Navn på operatør og lægeassistent
 • Procedure
 • Evt. vævsprøver sendt til analyse
 • Komplikationer: dette skal kun dokumenteres i fald der har været afvigelser fra standardforløbet. Forventeligt blodtab fremgår af anæstesijournal og skal ikke gentages.
 • Plan for postoperativt forløb – herunder postoperativ smertebehandling samt anden medicinering i henhold til EPM.

Referencer