Vejlederfunktionen

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Generelt

Alle uddannelsessøgende læger på afdelingen skal tildeles en speciallæge som vejleder straks efter ansættelsen.

Introduktionssamtale

Inden for 14 dage skal vejlederen aftale og afholde en introduktionssamtale med den uddannelsessøgende. Ved denne første samtale gennemgås afdelingens udannelsesprogram og uddannelsesbog (disse kan hentes på lægeuddannelsen.dk – neurokirurgi) og der henvises til: ”den faglige profil”, som findes på samme hjemmeside. Som grundlag for samtalen kan anvendes skema A fra Sundhedsstyrelsen hjemmeside (sst.dk, videreuddannelse, læge). Anbefal at den uddannelsessøgende læser mindst en overordnet bog om neurokirurgi og henvis dem til: rygsygdom.dk, hvor det meste af afdelingens virkeområde beskrives, og hvor der med tiden vil blive lagt E-learningprogrammer ind. Afsæt en time til denne samtale. Samtalen bør afsluttes med en udfyldelse af en uddannelsesplan ( skema AP fra sst.). Alle papirer opbevares af den uddannelsessøgende.

Justeringssamtale

Efter ca. halvdelen af funktionstiden ( dog senest efter 6 mdr.) afholdes en justeringssamtale. (hjælpeskema B og BP). Denne samtale vil normalt tage ½-1 time. Husk at skemalægge den. Såfremt der er problemer kan denne justeringssamtale fremskyndes. Dette er specielt væsentligt for introlægerne, som jo kun har et halvt år hos os. Undertegnede kommer gerne og er med, hvis der er problemer. Der kan eventuelt oprettes en læringskontrakt (kontakt evt JL).

Slutevaluering

I slutningen af ansættelsen gennemføres en slutevaluering ( hjælpeskema C) eventuelt på baggrund af en 360 graders evaluering, en journalaudit eller lignende. På lægeuddannelsen.dk ligger under den faglige profil også et hjælpevurderingskema, som kan anvendes til introlægerne. Skema CS udfyldes og kontrasigneres af undertegnede (gammel ordning ). Fremover skal vi anvende: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Dette ligger på samme side hos sst.dk.

Ovenstående er i høj grad det krævede, men husk at det er jeres daglige venlighed, imødekommenhed og vejledning fra alle speciallæger på afdelingen, der virkelig betyder noget!