Henvisning

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Handling og kriterier for henvisning ved lænderygproblemer:

1. Ved nyopståede symptomer

Gr 1 - uspecifikke lændesmerter

følges i almen praksis evt. i samarbejde med andre behandlere i primær sektor inkl. evt. kommunale tilbud. Hvis der efter 8 uger ikke er tilfredsstillende fremgang og videre behandling i primærsektoren skønnes udsigtsløs kan henvises til lokal reumatologisk afd.

Gr 2 - nerverodstryk

følges hos egen læge evt. i samarbejde med andre behandlere i primærsektoren. Hvis der efter 4 uger ikke er tilfredsstillende fremgang, kan henvises til den lokale reumatologiske afd. Samtidig henvises til MR af lænderyggen. Hvis det ønskes og skønnes rimeligt, kan behandlingsforløbet fortsætte i primærsektoren, med klinisk kontrol og MR af lænderygsøjlen, frem til afslutning.

Gr 3 - med specifik patologi

henvises afhængigt af klinisk mistanke.

  • Ved parese af underekstremiteter eller cauda equina syndrom: akut til lokale reumatologiske afdeling, i Nord dog til neurologisk afd.
  • Spondylartritis: til reumatolog.
  • Osteoporotiske sammenfald: evt. til osteoporose klinik.
  • Infektion eller malignitet: lokal medicinsk afdeling.
  • Patienter med kortere varighed og meget svære smerter: Drøft med lokal reumatologisk afdeling via hotline mhp. subakut vurdering.

2. Ptt. med kroniske rygsmerter

Skal håndteres i primærsektoren, evt. i samarbejde med kommune, kan evt. henvises til smerteklinik. Kirurgi overvejes ved operationsønske hos patient og fravær af medicinske kontraindikationer samt én af følgende:

1. Væsentlige rodtryks/ spinalstenose symptomer 2. Svære lænderygsmerter og diskusdegeneration på maksimalt to niveauer 3. Svær spondylolistese/scoliose

Patienter, som er kandidat til kirurgi, henvises til lokal reumatologisk afdeling, der tager stilling til videre forløb.

Henvisning af den akutte rygkirurgiske patient

Henvisningsformular (PDF)

Patienter med osteoporotisk sammenfald

Patienter med stærke funktionshæmmende smerter kan indlægges akut på den lokale reumatologiske eller medicinske afdeling med henblik på smertebehandling og mobilisering.

Spondylartropati

Patienterne kan henvises til den lokale reumatologiske afdeling med henblik på diagnostik og behandling, herunder behandling med biologiske antiinflammatoriske reumatika.

Infektiøs spondylodiscitis eller metastaser

Patienterne indlægges akut på den lokale reumatologiske eller medicinske afdeling med henblik på diagnostik og videre behandling. Den lokale reumatologiske eller medicinske afdeling varetager opgaven i samarbejde med Spine Unit, Hoved-Ortho Center, Rigshospitalet og øvrige relevante afdelinger.

Patienter med paresegrad mindre end eller lig med 3 eller cauda equina syndrom

Patienterne henvises akut til den lokale reumatologiske afdeling og vagthavende reumatolog orienteres telefonisk. Den lokale reumatologiske afdeling varetager den videre diagnostik, herunder billeddiagnostik, og den efterfølgende kontakt til Videncenter for Rygsygdomme på Glostrup Hospital (degenerativ årsag) eller Spine Unit, Hoved-Ortho Center, Rigshospitalet (malign, infektiøs eller traumatisk årsag).

Den lokale reumatologiske afdeling i Helsingør har ikke aktuelt vagtberedskab til at varetage denne opgave, og patienter fra planlægningsområde Nord skal henvises akut til neurologisk afdeling på Hillerød Hospital.

Patienter med nedsat kraft, men med paresegrad større end 3

Patienterne henvises subakut til den lokale reumatologiske afdeling. Den lokale reumatologiske afdeling skal vurdere patienterne inden for 2 uger.