Kirurgisk håndvask og desinfektion

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Resume

Vejledningen<ref>VIP</ref> beskriver proceduren for kirurgisk håndvask med desinfektion og kirurgisk hånddesinfektion.

 • Før dagens første kirurgiske indgreb skal der foretages kirurgisk håndvask med hånddesinfektion.
 • Såfremt hænderne er synligt rene ved kirurgiske indgreb senere samme dag skal der kun foretages kirurgisk hånddesinfektion.
 • Såfremt hænderne ikke er synligt rene ved kirurgisk indgreb senere samme dag skal kirurgisk håndvask med hånddesinfektion gentages.

Formål

At fjerne den midlertidige (påførte) hudflora og inaktivere den permanente (naturlige) hudflora. Korrekt udført kirurgisk håndvask med hånddesinfektion og kirurgisk hånddesinfektion udgør vigtige procedurer for at reducere kirurgisk sårinfektioner.

Definitioner

 • Kirurgisk håndvask med desinfektion: vask af hænder og underarme med vand og sæbe efterfulgt af aftørring og hånddesinfektion.
 • Kirurgisk hånddesinfektion:indgnidning af et egnet hånddesinfektionsmiddel på tørre hænder og underarme. Kan kun anvendes ved to på hinanden følgende kirurgiske indgreb, hvor kirurgisk håndvask med desinfektion er udført tidligere og hvor hænderne er synligt rene. Ved synligt rene menes at hænderne ikke er forurenet med blod, pus, urin m.v.

Fremgangsmåde

Generelt vedrørende kirurgisk håndvask og hånddesinfektion

 • Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre håndsmykker må ikke bæres.
 • Negle skal være rene, kortklippede og velplejede.
 • Neglelak og kunstige negle må ikke anvendes.
 • Huden skal være hel og velplejet.
 • Tegn på infektion, eksem, væskende sår på hænder, håndled eller underarme bør vurderes af ledelsen med henblik på evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde.
 • Håndskinne, fingerforbinding og lignende må ikke bæres.
 • Arbejdsdragten og privat tøj må ikke dække underarmene.

Før indgreb på operationsstue 2, 3, 4 og 5:

Kirurgisk håndvask:

 • Åbn æsken med steril svamp, børste og neglerenser.
 • Skyl hænder og underarme med vand til albuerne.
 • Rens neglene med neglerenser under rindende vand (kun ved dagens første vask).
 • Tag 2 doseringer flydende sæbe.
 • Vask hænder og underarme i mindst 15 sekunder. Der vasken med hænderne eller svampen (børsten anvendes kun til dagens første vask – og kun til negle og neglefalse).
 • Skyl sæben af - fra fingrene mod albuen ved at holde hænderne højest.
 • Tag 1-2 håndklædeark fra dispenseren på væggen. Tør begge hænder samt den ene underarm fra håndled til albuen. Håndklædearket kasseres. Herefter tørres med nyt håndklædeark den anden underarm fra håndled til albuen hvorefter håndklædearket kasseres.

Kirurgisk hånddesinfektion:

 • Tag hånddesinfektionsmiddel og fordel og indgnid i rigelig mængde på hænder og underarme.
 • Til hånddesinfektion anvendes hånddesinfektion med Klorhexidin.
 • Gentag dette således at huden er fugtet med desinfektionsmiddel i mindst 2 minutter i alt. Et pump på dispenseren giver ca. 1 ml. Den tilstrækkelig mængde til desinfektion vil normalt være 10 til 15 ml. pr. procedure.
 • Der indgnides til tørhed.

Før indgreb på operationsstue 6 og 7:

Kirurgisk håndvask:

 • Udføres som beskrevet ovenfor. Proceduren hånddesinfektion skal dog foregå på hhv. operationsstue 6 og 7 med det ophængte desinfektionsmiddel Klorhexidin.

Kirurgisk hånddesinfektion:

Kirurgisk hånddesinfektion foretages hvis hænderne er synligt rene og der ved tidligere kirurgisk/invasivt indgreb samme dag er udført kirurgisk håndvask med hånddesinfektion.

 • Tag hånddesinfektionsmiddel og fordel og indgnid i rigelig mængde på hænder og underarme.
 • Til hånddesinfektion anvendes hånddesinfektion med Klorhexidin.
 • Gentag dette således at huden er fugtet med desinfektionsmiddel i mindst 2 minutter i alt. Et pump på dispenseren giver ca. 1 ml. Den tilstrækkelig mængde til desinfektion vil normalt være 10 til 15 ml. pr. procedure.
 • Der indgnides til tørhed.

Ansvar og opgavefordeling

Afdelingsledelsen er ansvarlig for at personalet er bekendt med vejledningen og at de fysiske rammer og nødvendige hjælpemidler er til stede for at vejledningen kan følges. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og følge vejledningen og om nødvendigt søge undervisning i at udføre proceduren hos erfarent personale.

Referencer

<references/>

 • Råd og Anvisninger. Desinfektion i Sundhedssektoren. Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne, Statens serum institut. 7. reviderede udgave, 2004.