Kliniktimer

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Journalen

 1. Allergi
 2. Dispositioner
 3. Tidligere (CP-GI-UG)
 4. Aktuelt
 5. Medicin
 6. Tobak & alkohol
 7. Socialt
 8. Objektivt
 9. Konklusion: Resume, positive fund og klinisk diagnose. Differentialdiagnoser.
 10. Plan: Udredning, Radiologi

Columna lumbalis

 1. Den kliniske undersøgelse af columna lumbalis
  1. Inspektion: Anatomi, gang og stand, lændens bevægelighed (flexion & extension)
  2. Kraftforhold i UE (evt. paresegrad, stående + liggende stilling), inkl. inversion/eversion
  3. Sensibilitet: Evt. flere modaliteter (vibration, let berøring, smerte, kulde)
  4. Stramnings/lindringstegn: Lasègue-Bragard/knæfleksion
  5. Reflekser: 1. neuronstegn (Hoffman, Babinsky, Ankelklonus, Hyperreflexi)
  6. Palpation: myoser, triggerpunkter, bankeømhed (torntappe, plantae), arcolyse
  7. Hofteundersøgelse: indadrotation
  8. Arteriel blodforsyning: kapillær respons, behåring, fodpulse
  9. Smertetærskel & Waddell's tests: superficiel/diffus ømhed, axial kompression, en block rotation, siddende SLR, ikke-anatomiske føleudfald, overreaktion i forbindelse med undersøgelsen
  10. Evt. E.R.: inspektion, perianal sensibilitet, anokutan refleks, tonus, voluntær knibekraft, anoanal refleks, evt. palpere prostata
 2. Smertegeneratoren - overvej differentialdiagnoser - anatomisk variation
 3. Cauda equina syndromet & urinretention
 4. Dropfod - differentialdiagnoser
 5. Vurdering af MR-skanning
 6. Differentialdiagnoser: hofteartrose, diabetisk/alkoholisk polyneuropati, vaskulær claudicatio
 7. Indgrebstyper: discografi, rodblokade, partiel hemilaminektomi, hemilaminektomi, laminektomi, NID, 180°/360° dese (åbent eller perkutant), TLIF/ALIF
 8. Operationsrisici: manglende effekt, recidivprolaps, blødning, infektion, DVT, nerveskade & instabilitet
 9. Akutte operationsindikationer: CES, nyopstået svær parese, intraktable smerter
 10. Klargøring til operation

Columna cervicalis

 1. Inspektion: gang og stand
 2. Bevægelighed: ant/post, rotation, hagebrystafstand - whiplash
 3. Stramningstegn, Spurlings test
 4. Sensibilitetsundersøgelsen, dermatomer
 5. Muskelpalpation, myotomer, myoser = smertegenerator?
 6. Muskelkraft i arme, styrkegrad 0-5
 7. Senereflekser
 8. Differentialdiagnoser
  1. Skulderundersøgelse: Adduktionstest, Neers tegn, Hawkins test, Apprehension test, Yegarsons test, Rotator cuff
 9. Somatisering: De 8 nonorganiske tegn
 10. Tværsnitssyndrom: komplet, spinalis anterior, Brown-Séquard, Central cord
 11. Indgrebstyper: ACIF, Fryckholm, laminektomi, ADD+
 12. Operationsrisici/komplikationer
 13. Operationsindikationer
 14. Klargøring til operation: AK, ASA